Algemene Voorwaarden AK

Algemene informatie en algemene voorwaarden
Aktiviteitenkommissie (hierna AK) ‘De Smeltkroes’

 

Bestellen abonnement:

 • voorafgaand aan elk theaterseizoen is het mogelijk een abonnement te bestellen;
 • dit kan door gebruik te maken van een bestelformulier. Dit formulier is, zodra het programma voor het volgend theaterseizoen is vrijgegeven, te downloaden via de volgende website www.de-smeltkroes.nl/cultuur/reserveringen en wordt jaarlijks samen met de nieuwe brochure huis aan huis bezorgd in de gemeente Cranendonck;
 • een abonnement bestaat uit minimaal vijf voorstellingen en kan worden samengesteld uit de voorstellingen die vermeld staan op het bestelformulier;
 • bij het bestellen van een abonnement bestaat de mogelijkheid om per voorstelling een onbeperkt aantal extra kaarten te bestellen. Het aantal losse kaarten kan worden vermeld in de daartoe bestemde tweede kolom van het bestelformulier;
 • conform de per seizoen gepubliceerde data, kan het ingevulde bestelformulier voor aanvang van het theaterseizoen worden verstuurd naar het op dat formulier opgenomen adres van de AK.

 

Voordelen van een abonnement:

 • abonnementhouders ontvangen 10% korting op de totaalprijs van de tot het abonnement behorende voorstellingen;
 • abonnementhouders kunnen bij het bestellen van een abonnement ook losse kaarten bestellen (deze kaarten behoren niet tot het abonnement en de korting van 10% is hierop derhalve niet van toepassing);
 • abonnementhouders krijgen voor elke voorstelling een gereserveerde plaats toegewezen. Hierbij geldt dat de plaatsen worden toegewezen aan de hand van de volgorde van ontvangst van de bestelformulieren;
 • indien meerdere abonnementhouders naast of bij elkaar willen zitten, dan kan dat kenbaar worden gemaakt door de verschillende bestelformulieren samen in één enveloppe in te leveren. Ook andere voorkeuren voor zitplaatsen (bijvoorbeeld, “niet eerste rij”) kunnen worden aangegeven op het bestelformulier. Bij het uitschrijven van de abonnementen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de opgegeven voorkeur. De AK kan echter niet garanderen dat de zitplaatsen steeds conform ieders voorkeur uitgegeven worden.

 

Wijze van betaling:

 • betaling kan geschieden door het totaalbedrag van de aan u aangewezen kaarten over te boeken voordat de kaarten door u worden opgehaald[1];
 • indien u geen gebruik wenst te maken van de overboeking, dan dient u het verschuldigde bedrag contant te voldoen bij het ophalen van de kaarten;
 • indien u bij de betaling gebruik wenst te maken van theaterbonnen van de AK of theater & concertbonnen, dan dient u deze bonnen aan het bestelformulier te hechten. De waarde van de bonnen wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw bestelling;
 • podiumcadeaukaarten kunnen NIET als betaalmiddel worden geaccepteerd.

 

Bestellen losse kaarten:

Ook zonder abonnement kunt u kaarten bestellen voor de aangeboden voorstellingen. Hiervoor geldt het volgende protocol:

 • tot één dag voor de voorstelling kunnen kaarten uitsluitend worden besteld door een e-mail te sturen naar ak.desmeltkroes@gmail.com
 • in deze e-mail dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
  -  naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
  -  telefoonnummer;
  -  naam van de voorstelling(en);
  -  aantal kaartjes;
  -  eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld of u wilt betalen door inlevering van een AK theaterbon of een theater & concertbon. Let op: podiumcadeaukaarten kunnen NIET als betaalmiddel worden geaccepteerd)
 • op het opgegeven e-mailadres ontvangt u vervolgens een ontvangstbevestiging en reserveringsnummer, waarin tevens informatie is opgenomen over de wijze waarop het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan[2];
 • op de dag van de voorstelling zelf kan uitsluitend telefonisch worden gereserveerd via 0495-593219 (café-restaurant ‘De Smeltkroes’).

 

Wachtlijst:

Voor uitverkochte voorstellingen leggen wij een wachtlijst aan. Een plaats op de wachtlijst biedt echter geen garantie voor een toegangskaart. Wij nemen contact met u op zodra er plaatsen beschikbaar komen en u bovenaan de lijst staat.

 

Voorstelling geannuleerd:

 • Het programma is onder voorbehoud;
 • indien een voorstelling onverhoopt wordt geannuleerd, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht;
 • wij bieden u dan een alternatieve datum aan van de betreffende voorstelling;
 • mocht u op de alternatieve speeldatum verhinderd zijn, dan ontvangt u een AK theaterbon[3] ter waarde van het door u voor de voorstelling betaalde bedrag (zonder dat hierop administratiekosten in mindering worden gebracht);
 • alleen indien geen alternatieve speeldatum kan worden aangeboden, ontvangt u uw geld terug.

 

Onverhoopt verhinderd:

 • In geval van verhindering, is het mogelijk tot uiterlijk zeven dagen voor de voorstelling kaarten te retourneren:
 • u ontvangt dan een AK theaterbon2. De waarde van de AK theaterbon wordt bepaald door het door u voor de voorstelling betaalde bedrag minus € 2,50 administratiekosten per kaartje;
 • indien u verhinderd bent en uw kaarten via e-mail heeft gereserveerd, dan kunt u een e-mail sturen naar ak.desmeltkroes@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en reserveringsnummer, alsmede het aantal te retourneren kaarten. De AK theaterbon wordt u vervolgens zo spoedig mogelijk toegezonden;
 • indien u verhinderd bent en reeds in het bezit bent van de kaarten van de voorstelling dan kunt u de kaarten voor de betreffende voorstelling, eveneens uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de voorstelling, inleveren op het volgende adres: Moonslaan 5c, 6026 EG, Maarheeze.
  Bij de kaartjes dient u tevens uw naam en adres te vermelden. Uw AK theaterbon zal dan z.s.m. naar het vermelde adres verstuurd worden.

 

Leuk om te geven…

Er zijn AK theaterbonnen verkrijgbaar van elk gewenst bedrag. Alleen te koop op de avond van een voorstelling en te bestellen door verzending van een e-mail naar ak.desmeltkroes@gmail.com.

De AK theaterbonnen zijn alleen te gebruiken voor een voorstelling van AK ‘De Smeltkroes’ en zijn onbeperkt geldig.

 

Rolstoelgebruikers:
Voor rolstoelgebruikers hebben wij, wat betreft toegankelijkheid en plaatsen in de zaal, voorzieningen getroffen. Wilt u hier gebruik van maken, dan verzoeken wij u dit bij uw reservering aan te geven. Let op, de capaciteit van rolstoelplaatsen is beperkt.

 

 

 


[1] u wordt verzocht het verschuldigde bedrag over te maken naar Stg. Aktiviteitenkommissie ‘De Smeltkroes’, rekeningnummer 1307.21.220, BIC code RABONL2U, IBAN NL33RABO0130721220.

[2] Voor reserveringen welke zeven dagen voor aanvang van de voorstelling zijn gedaan, wordt u verzocht het verschuldigde bedrag over te maken naar Stg. Aktiviteitenkommissie ‘De Smeltkroes’, rekeningnummer 1307.21.220, BIC code RABONL2U, IBAN NL33RABO0130721220. Na ontvangst van de betaling ontvangt u per email een betalingsbevestiging. Op vertoon van die bevestiging kunt u op de avond van de voorstelling de plaatsbewijzen afhalen bij de kassa. Mocht binnen vijf dagen geen betaling zijn ontvangen, dan vervalt deze reservering.

Voor reserveringen welke binnen zeven dagen voor aanvang van de voorstelling zijn gedaan, wordt eveneens een bevestigingsmail verzonden. In dat geval liggen de kaarten op de avond van de voorstelling bij de kassa klaar. De kaarten dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van de voorstelling te worden opgehaald en contant te worden betaald (bij de kassa is GEEN PINMOGELIJKHEID).

[3] De AK theaterbon is onbeperkt geldig en kan alleen worden aangewend voor het bijwonen van een voorstelling van AK ‘De Smeltkroes’. De AK theaterbonnen zijn ook te gebruiken als betaalmiddel bij uw bestelling voor het nieuwe theaterseizoen.