Faciliteiten

U kunt een beroep doen op de volgende faciliteiten
om uw vergadering of bijeenkomst te ondersteunen:

Draadloze internetverbinding
Laptop
Beamer
Scherm
Flip-over
Sprekersstoel
Microfoon(s) met bijbehorende geluidsinstallatie